Jag heter Lena Cederqvist och är legitimerad psykoterapeut och auktoriserad socionom


jag har mångårig erfarenhet av arbete som familjerådgivare, inom socialtjänst och företagshälsovård. Detta gett mig stor erfarenhet av samtal med enskilda, samtal med par, familjer och grupper av olika slag.

Jag har tystnadsplikt och är försäkrad.

Som legitimerad psykoterapeut står jag också under Socialstyrelsens tillsyn.

Dundrets Samtalsterapi startade 2016 och numera arbetar jag enbart i privat regi. Mina uppdragsgivare är företag, kommuner, landsting och privatpersoner.