Jag heter Lena Cederqvist och är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut.

 

Mina 16 år som familjerådgivare vid Samtalsbyrån i Gällivare kommun har gett mig stor erfarenhet av enskilda samtal, samtal med par, familjer och grupper.

Jag har tystnadsplikt och är försäkrad.

Som legitimerad psykoterapeut står jag också under Socialstyrelsens tillsyn.

Dundrets Samtalsterapi startade 2016 och från och med vintern arbetar jag enbart privat. Mina uppdragsgivare är företag, kommuner, landsting och privatpersoner.